آموزش وردپرس
خانه / مطالب با موضوع برق کنترل

مطالب با موضوع برق کنترل

دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC (موضوع فنی و مهندسی )

فایل سمینار کارشناسی ارشد برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل سمینار کارشناسی ارشد برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به سمینار کارشناسی …

ادامه نوشته »

دانلود 58 – پروژه آماده: بررسی مدارات کنترل و فرمان و ایمنی و برقی و موتورهای مورد استفاده در آسانسور و استانداردهای آنها – 117 صفحه فایل ورد (word) (موضوع عمومی و آزاد )

فایل 58 – پروژه آماده: بررسی مدارات کنترل و فرمان و ایمنی و برقی و موتورهای مورد استفاده در آسانسور و استانداردهای آنها – 117 صفحه فایل ورد (word) با موضوع عمومی و آزاد  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل 58 – پروژه آماده: بررسی مدارات کنترل و …

ادامه نوشته »

دانلود طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق (موضوع فنی و مهندسی )

فایل طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق اشاره …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه در زمینه مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل (موضوع فنی و مهندسی )

فایل پایان نامه در زمینه مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل پایان نامه در زمینه مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل  …

ادامه نوشته »

دانلود دانلود مپروژه طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق (موضوع فنی و مهندسی )

فایل دانلود مپروژه طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل دانلود مپروژه طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به طراحی و ساخت یک کنترل دمای …

ادامه نوشته »

دانلود تحقیق رشته مهندسی برق با موضوع کنترل پیش بین (موضوع فنی و مهندسی )

فایل تحقیق رشته مهندسی برق با موضوع کنترل پیش بین با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل تحقیق رشته مهندسی برق با موضوع کنترل پیش بین  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به تحقیق رشته مهندسی برق , کنترل پیش بین , راهکارهای …

ادامه نوشته »

دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیر خطی (موضوع فنی و مهندسی )

فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیر خطی با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیر خطی  پس از دانلود شما خواهید دید می توان …

ادامه نوشته »

دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی سيستمهای کنترلی با قابليت پيکربندی مجدد (موضوع فنی و مهندسی )

فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی سيستمهای کنترلی با قابليت پيکربندی مجدد با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی سيستمهای کنترلی با قابليت پيکربندی مجدد  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی سیستمهای …

ادامه نوشته »

دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های مختلف کنترل موتور القایی (موضوع فنی و مهندسی )

فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های مختلف کنترل موتور القایی با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های مختلف کنترل موتور القایی  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش …

ادامه نوشته »

دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی (موضوع فنی و مهندسی )

فایل سمینار کارشناسی ارشد برق پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی با موضوع فنی و مهندسی  برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل سمینار کارشناسی ارشد برق پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی  پس از دانلود شما خواهید دید می توان به سمینار کارشناسی ارشد برق …

ادامه نوشته »